Gallery Art VisionAlgemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn vanaf de publicatie op de website van kracht. Als de voorwaarden veranderen word dit per direct in de website kenbaar gemaakt. Wanneer u gebruik maakt van een dienst gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden.

Producten/ diensten.

De galerie wordt beheert door Rinus Manschot, hierna ook wel galeriehouder genoemd. De beheerder is verantwoordelijk voor alle diensten die de galerie aan biedt. Dit betekend het verkopen van kunst, het inkopen van kunst, het in opdracht maken of laten maken van kunst en het schoonmaken en herstellen van schilderijen.

Inkoop kunst.

Het inkopen van kunst is een zorgvuldig proces. De kunstwerken die wij inkopen moeten goed door te verkopen zijn. Moet een kunstwerk eerst worden schoongemaakt en of hersteld dan zijn de kosten voor rekening van de aanbieder van het kunstwerk, alvorens wij het kunstwerk in de selectie opnemen. De beoordeling wordt gedaan door Rinus Manschot en indien nodig zal er een taxatie door een veilinghuis medewerker worden gedaan om een goede en redelijke prijs te bedingen voor het in te kopen kunstwerk. De taxatiekosten zijn wel voor rekening van de aanbieder van het kunstwerk.

Het in opdracht laten maken van een kunstwerk.

Vraag eerst een intake gesprek aan waarin u uw wensen kenbaar maakt, dit kan door een bericht te sturen. Wanneer de offerte die na een intake met de opdrachtgever tot stand is gekomen, wordt bij een akkoord  de offerte omgezet in een opdracht aan de galerie. De bedenktijd na het sturen van de offerte is maximaal 10 dagen. Hebben we na 10 dagen geen bericht van de opdrachtgever gehad dan annuleren wij automatisch de opdracht. Belangrijk, is de offerte opdracht geworden dan is dit bindend.

Wie maakt de opdracht.

Bij elke opdracht zoekt de galerie de kunstenaar uit die de opdracht kan en wil maken tegen een goede prijs. We kijken dan naar de stijl, de techniek en de vakkennis van de op het oog zijnde kunstenaar. Maar ook naar zijn reputatie en levertijden, kortom het moet een goede match worden tussen de opdrachtgever, de kunstenaar die de opdracht gaat uitvoeren en de bemiddellaar de galeriehouder.

Inhoud offerte.

Naast de algemene gegevens zoals naam, adres, woonplaats, datum offerte, betalingsafspraken, levertijd, telefoonnummer, mailadres, betalingswijze en de prijs worden ook de gemaakte afspraken vermeld. Het gaat dan om zaken als wanneer een zichtmoment, het formaat van het kunstwerk, de stijl en de techniek. Kortom alles wat duidelijk moet zijn voor alle partijen.

Garantie.

Op een verkocht kunstwerk wordt een maximale garantie van 1 jaar na aankoop kunstwerk gegeven, het gaat dan om verlies van kwaliteit die niet zo mogen binnen 1 jaar na oplevering. Het vaststellen van een schade zal door de galerie worden gedaan, in geval van twijfel kan de galerie een derde persoon vragen om een oordeel. Bij het opdrachtwerk is er dezelfde garantie.

Garantie bij het schoonmaken en herstellen schilderijen.

Bij  binnen komst bekijkt de galariehouder de staat van het te herstellen of schoon te maken kunstwerk. Schat de galeriehouder in dat het een risico volle opdracht is dan wordt de opdracht niet aan genomen. Als het gaat om het vervangen van de vernislaag of het repareren van een plekje in het doek is het geen risico volle opdracht en kan de galerie een garantie van 1 jaar geven.

Betalingen.
Koop kunstwerk.

Het gekochte kunstwerk wordt bij het opleveren betaald, het gaat hier om de prijs van het kunstwerk en de overige kosten als die er zijn, denk aan vervoerskosten en / of verpakkingskosten. Een kunstwerk kan ook in de galerie worden opgehaald. De koper ontvangt een bewijs van eigendom en betaling van het kunstwerk.

Kunst in opdracht.

Na de goedkeuring van de offerte en het in opdracht geven van een kunstwerk wordt er een aanbetaling van 35 % van het koopbedrag in rekening gebracht.
Zodra dit deel op de rekening van de galerie staat start het maken van de opdracht. Bij de oplevering volgt dan de restbetaling van 65 %.  Na betaling ontvangt u de factuur met daarop factuur voldaan.

Schoonmaken en herstel schilderijen.
Bij oplevering volgt de betaling.

Betalingen kunnen contant of per bank worden voldaan. Via bankoverschrijving of een overige betaling via een bank systeem. In termijnen betaling is na overleg vaak mogelijk.

Tot slot, dit zijn algemene voorwaarden die de leidraad zijn in ons beleid, zijn er situaties die niet in de voorwaarden zijn opgenomen dan is overleg altijd mogelijk. Het gaat er om dat alle partijen met een goed gevoel een deal afronden.